Bursa Escort - escort bayan - görükle Escort

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ ބެހޭ ޚާއްޞަ ސެމިނާރެއް ފަށައިފި

MJA2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ ބެހޭ ޚާއްޞަ ސެމިނާރެއް ފ. ނިލަންދޫގައި ފަށައިފިއެވެ. އއ، ވ، މ، ފ، ދ، ތ، އަދި ލ މި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ތެރެއިން 34 މެޖިސްޓްރޭޓުން ބައިވެރި ވެވަޑައިގަންނަވާ މި ސެމިނާރަކީ، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ތަންފީޛުކޮށް ތަޠުބީޤު ކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމާއި، ތަޖުރިބާ ޙިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ސެމިނާރެކެވެ.

މި ސެމިނާރުގައި ބައިވެރީންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހީމް އާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް އާދަމް ޢާރިފްއެވެ. ފ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ވެރިކަންކުރާ ފ. ނިލަންދޫގައި 03 ނޮވެންބަރު ގައި ފެށުނު މިސެމިނާރު ނިމެނީ 06 ނޮވެމްބަރު ގައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންނާއި، ކޯޓުތަކާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން، ކޮންޓިނުއިންގ ޖުޑީޝަލް އެޑިޔުކޭޝަނާއި ގާނޫނީ އިލްމުގެ ތަމްރީނުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އުފައްދަވައިފައި ވާ މުއައްސަސާއެކެވެ. ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި އިލްމީ ސިމްޕޯސިއަމްތަކާއި، ކޮލޯކިއަމްތަކާއި، ވޯކްޝޮޕްތަކާއި، ސެމިނަރ ގެ އިތުރުން، ތަޖުރިބާ ބަދަލުކުރުމުގެ ދަތުރުތަކާއި އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިމެނެއެވެ.MJA4MJA5MJA1

 

antalya bayan escort
bodrum escort
konya escort
astropay bozdurma
beylikdz escort istanbul escort beylikduzu escort ataky escort
sex watch
cankaya escort