ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

އުތުރުގައި ޤާއިމުކުރާ ހައިކޯޓުގެ އުތުރު ގޮފީގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 03 ޑިސެމްބަރ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އާ ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށް