ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ނެޓްވޯކް އެންހޭންސްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ 93 އިން ސައްތަ ނިމިއްޖެ

nec1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި (ދިރާގު) ގުޅިގެން ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަމަޖެހިފައިވާ ނެޓްވޯކް އެންހޭންސްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 93 އިން ސައްތަ މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ. މި ގޮތުން މި ބިޔަ މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން ހުވަދު އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި މިހާރު ވަނީ ދިރާގު ގެ ފަރާތުން ހައި ސްޕީޑް ލިންކެއް އެ ކޯޓު ތަކާއި، މި ޑިޕާޓްމަންޓާއި  މެދު ޤާއިމްކޮށް، އިންޓްރާނެޓް، އިންޓަނެޓް، އަދި ޕީއޭބީޢެކްސްގެ ޚިދުމަށް ދޭން ފަށާފައެވެ.

nec2

މި ނެޓްވޯކު އެންހޭންސްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްކީ މިހާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޮމްޕްލީޓް ނެޓްވޯކިންގ ސެޓަޕެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ދިރާގާއި އެކު ވެފައިވާ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  101 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނެޓްވޯކިންގ ކަނެކްޓިވިޓީ އަޕްގްރޭޑްކޮށް ޔުނިފައިޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންހޭންސްމަންޓް ސޮލިއުޝަނެއް  އެ ކޯޓު ތަކުގައި ޤާއިމް ކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.

ނެޓްވޯކު އެންހޭންސްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިރާގާއެކީ ސޮއި ކުރެވުނީ 20 އެޕްރީ 2016 ގައެވެ. މި އެއްބަސް ވުމުގެ ދަށުން 101 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ނެޓްވޯކް އެންހޭންސްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ޔުނިފައިޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންހޭންސްމަންޓް ސޮލިއުޝަނެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމިފައިވެއެވެ. އެއީ އަބާދީގެ ގޮތުން 1000 އަށް ވުރެ މަތީ އާބާދީގެ ރަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކެވެ. މި ނެޓްވޯކް އެންހޭންސްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މައިގަނޑު ތިން ޚިދުމަތެއް ފޯރު ކޮށްދެއެވެ. އެއީ، ކްލައުޑް ވޮއިސް ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓް އަދި އިންޓްރާނެޓް އެކްސެސިބިލިޓީ ގެ ޚިދުމަތެވެ.

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno