ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީއަށް ސިޓީ އެޑްރެސް ކުރުމާގުޅޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް "ކޮންޓިނުއިންގ ޖުޑީޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން" ޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވައިލައި ތަންފީޛުކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރައްވާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/11/SC (31 އޮގަސްޓް 2015) ސަރކިއުލަރ އިން ޤާއިމުކުރައްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީންނެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ ހިނގަމުންދާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

  • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ
  • އަސްކަރީ ހިނގުން، 21022
  • ވިލިމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީއަށް ފޮނުއްވާ ސިޓީއާއި ލިޔެކިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރައްވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އަށެވެ. އަދި އެކަޑަމީއަށް އެޑްރެސްކުރައްވާ ސިޓީތަކުގައި ބޭނުންކުރައްވާނީ މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 12/2016 (27 އޮކްޓޫބަރު 2016) ޢާންމު ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ ނަންބަރު “198-MJA” އެވެ.

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީއަށް ސިޓީ އެޑްރެސްކުރުމާގުޅޭ ޢާއްމު ސިޓީ ވިދާޅުވުމަށް

mersin escort - escort bursa';
antalya bayan escort
escort ankara
bodrum escort
konya escort
astropay bozdurma
istanbul escort istanbul escort sirinevler escort istanbul escort beylikduzu escort
sex watch