ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތައް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރެއްގައި ޕަބްލިޝްކުރުން

LexisNexis

ޝަރުޢީ ދާއިރާއާމެދު ޢާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނާ ޙިއްޞާކުރުމުގެގޮތުން ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ގެންދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން، ޓީވީ އަދި އަދި ރޭޑިއޯގެ ޛަރީޢާއިން ޝަރުޢީ ދާއިރާއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދިނުމާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ވެބްސައިޓާއި، ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ވެބްސައިޓްތަކުގެ ޛަރީޢާއިން އެ މަޢުލޫމާގު ޙިއްޞާކުރުމުގެ އިތުރުން، ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަޞީލާތްތައް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދެއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން، ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބެން ހުންނާނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެޕްލިކޭޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

LexisNexis3

LexisNexis2

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ޙުކުމުތައް ބައިނަލް އަޤުވާމީ ފެންވަރެއްގައި ޕަބްލިޝްކޮށް، ލީގަލް ރިސަރޗްގެ ބޭނުމަށް ފަސޭހައިން ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސެމުގެ ގޮތުން، ލެކްސިސް ނެކްސިސް އާ އެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް ޕަބްލިޝްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ. ދެ ވޮލިއުމްއަކަށް ބަހާލައިގެން ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގެ ވޮލިއުމް 1 އަދި 2 ގެ ދިވެހި ވަރޝަން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕަބްލިޝްކުރެވިގެންދާނެއެވެ. އަދި ހަމަ މިއާއެކު، މި ވޮލިއުމްތަކުގެ އިންގްލިޝް ވަރޝަން ގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން އެކުލަވައިލެވުނު ފުރަތަމަ ވޮލިއުމްގެ ފުރަތަމަ ކޮޕީ، 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 18 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 09 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ރިސެޕްޝަން ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އަށް ވަނީ އަރުވައިފައެވެ.

ލެކްސިސް ނެކްސިސް އާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް މިގެންދެވޭ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، ދެވަނަ މަރުޙަލާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުންތައްވެސް ޕަބްލިޝްކުރުމަށް ވަނީ ޕްލޭން ކުރެވިފައެވެ.

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
konya escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno