ރ. ވާދޫ ކޯޓަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

vaadhoo 33

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫ ކޯޓަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސެއިން ޢަލީ، ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޙަސަން ސަޢީދާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި މިއަދު އޮތް ބައްދަލުވުމުގައި މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ޢަލީ ވަނީ، ވާދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ކައުންސިލުން ގެންގުޅުއްވާ ތަޞައްވުރު ޙިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ އެއްއިންވެގެން ހިނގަމުން އަންނަ ކޯޓަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި، އަދި ރަށު ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާ އެއްގޮތަށް ރަށުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ކޯޓެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލުން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށާއި، އެކަމަށް ކައުންސިލުން މިހާރު ބިމެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމުގައިވެސް އޭނާ މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

mersin escort
<