މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން 12 ކޯޓެއްގައި ނުނިމި ގިނަދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ޝަރުޢީ ވަފުދުތަކުން ފަށައިފި

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް އެންމެ ގިނަކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ 12 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ޝަރުޢީ ވަފުދުތަކުން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ޝަރުޢީ ވަފުދުތަކުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ މި 12 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކީ 70 އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ނުނިމި ހުރި ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ 12 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެވެ. އެ ކޯޓުތަކަކީ:

 

1. ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
2. ހދ.ކުޅުދުއްފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
3. ނ.ވެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
4. ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
5. ޅ.ހިންނަވަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
6. ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
7. ލ.މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
8. ގއ. ވިލިނގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
9. ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
10. ޏ.ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
11. ސ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
12. ސ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ޝަރުޢީ ވަފުދުތަކުގެ މަސައްކަތް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

ޝަރުޢީ ވަފުދުތަކުގެ މަސައްކަތް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް އެންމެ ގިނަކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ 12 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް ނިންމެވުމަށްޓަކައި އެކި ދާއިރާތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި އެ ކޯޓެއް ހިމެނޭ ދާއިރާގައި ތިއްބެވި މެޖިސްޓްރޭޓުން އެ ދާއިރާގެ އެހެން ކޯޓުތަކަށް ފޮނުއްވައިގެން މައްސަލަތައް ނިންމަވާ ގޮތަށެވެ. އެގޮތުން ޝަރުޢީ ވަފުދުތަކުން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 01 ޑިސެމްބަރު 2015 އިން ފެށިގެން 26 ޑިސެމްބަރު 2015 ގެ ނިޔަލަށެވެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފެއްޓެވި މަސައްކަތެކެވެ. މި މަސައްކަތުގައި، ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތްކުރައްވާ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ތެރެއިން ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެޖިސްޓްރޭޓުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. އެގޮތުން، ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި ޏ.ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ފިޔަވައި އެހެން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފޮނުއްވި ވަފުދުތަކުގައި 2 މެޖިސްޓްރޭޓުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. ޏ.ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ކަނޑައެޅުއްވި ވަފުދުގައި 3 މެޖިސްޓްރޭޓުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހަމަޖެއްސެވީ އެކޯޓުގައި މިހާރުވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 3 މެޖިސްޓްރޭޓުން، ވަފުދުތަކުގެ މަސައްކަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އެކޯޓުގައި މައްސަލަތައް ބެއްލެވުމަށެވެ.

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް އެންމެ ގިނަކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ 12 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލު

vafudu

އަތޮޅުތަކުގައި ނުނިމި ހުންނަ މައްސަލަތައް ނިންމުމަށްޓަކައި ޝަރުޢީ ވަފުދު ފޮނުއްވައިގެން މައްސަލަތައް ނިންމެވުމުގެ މަސައްކަތަކީ މަޙުކަމަތުއްޝަރުޢިއްޔާގެ ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ކުރަމުން އައިސްފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ.


ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

mersin escort - escort bursa';
antalya bayan escort
bodrum escort
konya escort
astropay bozdurma
izmir escort gaziantep escort
porno
denizli bayan escort hd sex videos
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
free porn
kartal escort
izmir escort
izmit escort
pornoflow.com freehdporn.mobi