Bursa Escort - escort bayan - görükle Escort

އދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އެކުވި މާހެފުން

adhtollm01

ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް، ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ 2016 ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައިވާތީއާއި، އަދި ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޙަސަން ސަޢީދު ޙުސައިން މިފަދަ ކަންކަމަށް ދެއްވާ ތަރުހީބާއި އެއްބާރުލެއްވުމާ އެކު، އދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، "އދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އެކުވި މާހެފުން – 1437" އދ.މަހިބަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.

adhtollm02

adhtollm06

adhtollm03

އދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ކޯޓުތަކާގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މާހެފުން އިންތިޒާމުކޮށްފައިވަނީ އދ. މަހިބަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުންނެވެ. މި މާހެފުމުގައި، އދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ 8 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކުން 34 މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.

adhtollm04

adhtollm05

adhtollm07

އަދި މީގެއިތުރުން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސަރ ސަރވިސްގެ ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އަޙްމަދު ޞައްފަތު ރަޢޫފް އާއި، އދ.އޮމަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކުރީގެ މެޖިސްޓްރޭޓް، ސިވިލް ކޯޓްގެ ގާޟީ އާދަމް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް އާއި، އދ. މަހިބަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކުރީގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހީމް ޢަބްދުލް ޤާދިރު، ޚާއްޞަ މެހެމާނުންގެ ގޮތުގައި، މި މާހެފުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

antalya bayan escort
bodrum escort
konya escort
astropay bozdurma
beylikdz escort istanbul escort beylikduzu escort ataky escort
sex watch
cankaya escort