Bursa Escort - escort bayan - görükle Escort

ރ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއިރާގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްވެލުން

dhuvaafarucover

ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލާތަކަކީ، ގުޅުން ބަދަހި އެކުވެރި ޢާއިލާތަކަކަށް ހެދުމަށާއި އަދި އެކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް، ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ 2016 ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

dhuvaafarubandharu

dhuvaafarubandharu2

ރ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން، ރ. ދުވާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ގޯތިތެރޭގައި "ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްވެލުން" މި ނަމުގައި މިއަދު ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ.

dhuvaafarusalla

މި ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ، ރ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލާތައް އެއްތަނަކުން ބައްދަލުވެ، ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމެވެ. މިއީ، ރ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ތާރީޚުގައި މިހާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލާތައް އެއްތަނަކުން ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

dhuvaafarumag

މި ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި، ރ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ 10 މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި، ދާއިރާގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށްފަހު މިހާރު ރިޓަޔާކުރައްވާފައިވާ 03 މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި، ރ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ 15 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލާތައް ހިމެނެއެވެ.

antalya bayan escort
bodrum escort
konya escort
astropay bozdurma
beylikdz escort istanbul escort beylikduzu escort ataky escort
sex watch
cankaya escort