Bursa Escort - escort bayan - görükle Escort

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލްކޯޓަށް އަލަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި ފަނޑިޔާރުން މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި

judgesoath

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލްކޯޓަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވާފައިވާ 4 ފަނޑިޔާރުން މަޤާމުގެ ހުވާ ކުރައްވައި، އެބޭފުޅުންނަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ ދަފްތަރު ނަންބަރު: 3087، އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އާދަމް އާއި ހއ.ކެލާ ދެރަހަ، އަލްއުސްތާޛު އާދަމް އާރިފެވެ.

ސިވިލް ކޯޓަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ ދަފްތަރު ނަންބަރު: 2560 އަލްއުސްތާޛު އާދަމް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް އާއި ސ.ފޭދޫ ބެލޫން އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ވަޙީދެވެ.

IMG 6222

antalya bayan escort
bodrum escort
konya escort
astropay bozdurma
beylikdz escort istanbul escort beylikduzu escort ataky escort
sex watch
cankaya escort